ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27 ก.ค. 2560

      วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจ
 บัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็น
 พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
 ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
 พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ 
 
ทหาร
ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธี
 ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 345 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]