สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 และชี้แจงแนวทางการจัดทำบัญชี "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"

วันที่ 25 ก.ค. 2560

           วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางพจนีย์ แสนลา
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
   ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
   ศพก. ของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัด เป็นเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
   เรียนรู้ พร้อมนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำบัญชี
   "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
   และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานฯ รวมทั้งสอนแนะการบันทึกบัญชีครั้งที่ 2 โดยลงพื้นที่
   แต่ละชุมชน เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีของชุมชนสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม
   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 282 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]