สตส.ลำปาง ร่วมงาน “ร่วมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”

วันที่ 7 ส.ค. 2560

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
ร่วมงาน "ร่วมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่" โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  โดยงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่
7 - 8 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการสืบสานงานพระราชดำริ  ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ
"ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และนิทรรศการ
"สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่" ของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตรอินทรีย์จากอำเภอต่างๆ และการแข่งขันการขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 337 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]