ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ 26 ก.ค. 2560

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
     วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถวายเป็นพระราชกุศล
     และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า
     ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนอนันตยศ ตำบลห้างฉัตร
     อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 366 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]