ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่ 20 ก.ค. 2560

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมงานวันถ่ายทอด
     เทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560
     และจัดนิทรรศการบัญชีให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
     ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ บุนนาค นายอำเภอเถิน
     เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งสาธิตวิธีการปลูกข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
     การผลิตสินค้าเกษตรบ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 354 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]