กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ประจำปี 2560

วันที่ 21 ก.ค. 2560

            วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา
   หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร
   ภายในสังกัด จัดกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ประจำปี 2560
   โดยมีบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมลงนามในสมุดลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา โดยมีวัตถุประสงค์
   เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เพิ่มโอกาสทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก
   การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
   ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 462 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]