สตส.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วันที่ 8 ส.ค. 2560

                    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ได้มอบหมายให้
   นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
   เรื่อง "ระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า" เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีความรู้
   ความเข้าใจเรื่องของสหกรณ์และระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า ตามโครงการ
   "เพิ่มความรู้สู่นักบัญชี" ระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า โดย ชมรมบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
   ลำปาง โดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 80 คน
   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 429 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]