สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556 และประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 25 มี.ค. 2556

                สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
    หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมแผนการบริหารความเสี่ยง
    ประจำปีงบประมาณ 2556 และประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเป็นการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล
    เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร
    จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 837 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]