สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพการออกกำลังกาย แก่บุคลากรในสังกัด

วันที่ 29 มี.ค. 2556

                เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  นำโดย
        นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้าง
        สุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นให้บุคลากร
        ในสังกัดดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรง ลดความเครียด
        และป้องกันอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยใช้หลักการ 5 อ. ซึ่งประกอบด้วย อาหาร
        อารมณ์ ออกกำลังกาย อากาศ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
        เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ บริเวณสำนักงาน
        ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 769 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]