สตส.ลำปาง ให้ความรู้การจัดทำบัญชีให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวชุมชนใหม่พัฒนา

วันที่ 5 เม.ย. 2556

                     เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
    นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้
    การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตข้าว
    ชุมชนใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 817 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]