สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีอุปสมบท

วันที่ 3 เม.ย. 2556

                      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
     พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีอุปสมบท เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
     เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
     ประจำวันได้ ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
     พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ยืนยาวสืบทอดต่อไป ณ วัดบ้านดงม่อนกระทิง ต.ท่าคราวน้อย
     อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 651 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]