สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานและเปิดป้าย

วันที่ 4 เม.ย. 2556

                      เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
      พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน
      และเปิดป้าย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชี
      สหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 677 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]