สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สาธิตการทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่ 25 เม.ย. 2556

                    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
         ได้สาธิตการทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อนำความรู้
         ที่ได้รับไปลดรายจ่ายและสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือน และเป็นการน้อมนำ
         หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ณ สำนักงานตรวจบัญชี
         สหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 728 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
25%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
75%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]