สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 29 มี.ค. 2556

                 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  โดย นางนงลักษณ์ ปงจันตา
      นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ
      "ระเบียบวินัยทางการเงิน" ในการจัดโครงการอบรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
      สหกรณ์การเกษตร หลักสูตร การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556  ณ ลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 792 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]