สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้ปลูกยางพารา

วันที่ 25 มี.ค. 2556

                   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
        ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จัดอบรมการจัดทำบัญชี
        รับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับผู้ปลูกยางพารา ณ ศูนย์วิจัยและ
        พัฒนาการเกษตรลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 837 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]