สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ปี 2556"

วันที่ 9 เม.ย. 2556

                       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี
       "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ปี2556" บริเวณข่วงนคร
       เทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง โดยมี 
       นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารจาก
       ทุกหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกัน
       ทำพิธีเปิดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง" ประจำปี 2556
       อย่างยิ่งใหญ่
                       ทั้งนี้สำหรับการแสดง แสง สี เสียง ในงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่
       ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง" จะจัดให้มีการแสดงไปจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา
       18.00 น. เป็นต้นไป และในวันที่ 12-14 เมษายน 2556 จะจัดพื้นที่สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์
       แบบล้านนา ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
จำนวนคนอ่าน 1253 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]