สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนา "การพัฒนางานให้มีคุณภาพ"

วันที่ 19 เม.ย. 2556

                     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
     หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
     เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การพัฒนางานให้มีคุณภาพ"  โดยมี  นางสาววรรณา โชติโยธิน
     ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในพิธี และเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่
     18 – 19 เมษายน 2556  ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 723 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]