สตส.ลำปาง ต้อนรับเกษตรกรโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

วันที่ 27 มี.ค. 2556

                      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม
       หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง กล่าวต้อนรับเกษตรกรโครงการ
       ลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มาศึกษาดูงานพร้อมทั้ง
       รับฟังการบรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
       โดย นางศศิธร พันธ์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
       ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
จำนวนคนอ่าน 807 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]