สตส.ลำปาง เข้าร่วมพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนรศวรมหาราช”

วันที่ 25 เม.ย. 2556

                        เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
             เข้าร่วมพิธี  "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนรศวรมหาราช" 
             ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
             เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงถึงความกตัญญูกตเวที
             แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อ
             ประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย  โดยมี  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
             ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
จำนวนคนอ่าน 755 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]