เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

วันที่ 12 ม.ค. 2561

                                 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference 
         เรื่อง การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
         ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 326 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]