สตส.ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

วันที่ 11 ม.ค. 2561

                             เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง สอนแนะการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
            (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 
โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
            บัญชีต้นทุนอาชีพ และนำเสนอการบันทึกบัญชีผ่านทาง Application Smart ME ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน

            โดยมี นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภองาว เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            อำเภองาว หมู่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 458 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]