สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงไก่พื้นเมือง ปี 2560

วันที่ 19 ม.ค. 2561

                           เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นางเสาวนีย์ แสนจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชี
      รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงไก่พื้นเมือง ปี 2560

      ณ ศาลาวัดบ้านม่วงหลวง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่เข้ารับการอบรม จำนวน 13 ราย
จำนวนคนอ่าน 439 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]