ผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สวัสดีปีใหม่ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2561

วันที่ 10 ม.ค. 2561

             ผู้แทนนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.ลำปาง สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ 
    กิ่วลม จำกัด 
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคเหนือ สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด และ
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จำกัด  
นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
    สหกรณ์ลำปาง
 เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2561
โดยมีบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน
    ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 410 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]