สวัสดีปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่จากผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 5 ม.ค. 2561

                     วันที่ 5 มกราคม 2561 นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงาน
      ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 และบุคลากรในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่
      จาก นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
      นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนอ่าน 444 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]