สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าว ปี 2560

วันที่ 22 ม.ค. 2561

                  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางเสาวนีย์ แสนจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางเพียงใจ มะลิพรม ครูบัญชี ร่วมเป็นวิทยากร
              บรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
              แปลงข้าว ปี 2560
ณ วัดวังหิน ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่เข้ารับการอบรม จำนวน 70 ราย
จำนวนคนอ่าน 362 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]