สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมรับพรปีใหม่ จากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

วันที่ 12 ม.ค. 2561

                      วันที่ 12 มกราคม 2561 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และบุคลากรในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่
       พร้อมรับพรปีใหม่
จาก นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
       ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 342 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]