สตส.ลำปาง จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) เรื่อง การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจการสอบบัญชี (แบบใหม่)

วันที่ 10 ม.ค. 2561

                        วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School)
          เรื่อง การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานผลการตรวจการสอบบัญชี(แบบใหม่)
โดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงาน
          ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย
เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานพัฒนาความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตามบทบาท
          ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 338 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]