สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 ม.ค. 2561

                   เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
        ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทางคลื่น AM 1134 (สวท.ลำปาง) เวลา 14.00-15.00 น. ร่วมกับ 
        นางชุติมา พงพัง ครูบัญชีและเป็นผู้จัดรายการประจำ
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่รับฟัง โดยได้ชี้แจงถึงภารกิจ
        ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง และหน้าที่ของครูบัญชีให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าใจมากขึ้น
จำนวนคนอ่าน 383 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]