อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7

วันที่ 18 ม.ค. 2561

                  วันที่ 18 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน
          ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแนะนำ
          แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการ
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม
          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 396 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]