ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) เทิดพระเกียรติ ฯลฯ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 11 ม.ค. 2561

             เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ร่วมพิธีตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน(เทศน์มหาชาติ) เทิดพระเกียรติ ฯลฯ
           ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และร่วมสืบสาน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และ
           ภูมิปัญญาของบรรพชนในการทำบุญตั้งธรรมหลวง ณ บริเวณมณฑลพิธีมณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (ศาลหลักเมือง)
           ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 444 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]