ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด

วันที่ 19 ม.ค. 2561

                    ในวันที่ 19 มกราคม 2561 นางจันทร์ฉาย มะทะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
       สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จำกัด อำเภอเมือง
       จังหวัดลำปาง สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 26,617,706.80 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 307,356.45 บาท
       มีสมาชิกทั้งสิ้น 669 ราย
จำนวนคนอ่าน 621 คน จำนวนคนโหวต 5 คน

  จำนวนคนโหวต 5 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]