สอนแนะการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แปลงข้าวปี 2560 อำเภอเถิน

วันที่ 8 ม.ค. 2561

      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางเพียงใจ มะลิวัลย์ ครูบัญชีอำเภอเถิน 
  เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  แปลงข้าวปี 2560
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ เข้ารับการอบรม จำนวน 114 ราย
จำนวนคนอ่าน 370 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]