เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด

วันที่ 14 ม.ค. 2561

                       ในวันที่ 14 มกราคม 2561 นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
          ร้านสหกรณ์ลำปาง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จำกัด
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
          สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 24,009,214.13 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 3,000,384.60 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,511 ราย
จำนวนคนอ่าน 343 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]