สตส.ลำปาง ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 5 ม.ค. 2561

                                  วันที่ 5 มกราคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
         และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 61 รูป และถวายภัตตาหาร
         เพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
โดยมีบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งส่วนกลาง
         และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ
จำนวนคนอ่าน 329 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]