สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 30 พ.ย. 2559

                        เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
    นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
    เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก
    ความสามัคคี ร่วมกันภายในองค์กร โดยมีหัวหน้าสำนักงานฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
    ลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร
    จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 430 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]