ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10 พ.ย. 2559

                      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา
   89 วินาที เพื่อถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรำลึก
   ในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร
   จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 486 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]