เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด

วันที่ 4 พ.ย. 2559

                      เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
    นางนิรชา สวยสด นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่
    สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
    2559 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
    สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 201,802,366.02 บาท    ปริมาณธุรกิจโดยรวม
    213,484,989.19 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 9,464,517.67 บาท 
    สมาชิกทั้งสิ้น 2,399 คน
จำนวนคนอ่าน 688 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]