เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560

วันที่ 4 พ.ย. 2559

            สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจ
  บัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง
  การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี พ.ศ.2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  การพัฒนาที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสร้างความเข้าใจนโยบายการขับเคลื่อน
  ภาคการเกษตรและสหกรณ์ ด้วยประเทศไทย 4.0   โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการสัมมนา ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2559
  ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและ
  การบินเกษตร ร่วมบรรยายในหัวข้อ  "Thailand 4.0 กับนโยบายการขับเคลื่อน
  ภาคการเกษตรและสหกรณ์" โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  เข้าร่วมการสัมมนารวม 260 คน
จำนวนคนอ่าน 393 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]