ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์”

วันที่ 9 พ.ย. 2559

                           เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
     นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
     ในหัวข้อ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  ภายใต้การอบรมหลักสูตร
     "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน" สำหรับคณะกรรมการของสหกรณ์  จัดโดย
     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7   โดยมี นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้เชี่ยวชาญ
     ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด
     ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการจากสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง
     ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 สหกรณ์ 30 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
     อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 501 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]