ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

วันที่ 10 พ.ย. 2559

                    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
     นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร
     บรรยายในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”  ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในชุมชนต้นแบบฯ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     ณ ห้องประชุมเทศบาลป่าตันนาครัว ต.นาครัว อำเภอแม่ครัว จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 379 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]