ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

วันที่ 1 ธ.ค. 2559

            วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
  นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี นายปรัชญา มากไมตรี
  สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุหมื่นครื้น ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง
  จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 361 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]