เข้าร่วมประชุม เรื่อง “สรุปการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” ผ่านทางระบบ VDO CONFERENCE

วันที่ 10 พ.ย. 2559

                    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจ
   บัญชีสหกรณ์ลำปาง และนางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
   เข้าร่วมประชุม  เรื่อง "สรุปการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตร
   ทฤษฎีใหม่" ผ่านทางระบบ VDO CONFERENCE ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4
   ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 457 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]