เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 9 พ.ย. 2559

                  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
    สหกรณ์ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและ
    สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อถวาย
    ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
    จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถงด้านหลัง ศาลากลาง
    จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 519 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]