สตส.ลำปาง เข้าทำการยืนยันยอดสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์

วันที่ 15 พ.ย. 2559

                      เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
    นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย
    นางสาวณัฐกานต์ ศรีวิชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าทำการยืนยันยอดสมาชิกสหกรณ์
    เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของข้อมูลทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสร้างความโปร่งใส
    ให้กับสหกรณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 480 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]