ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบทดลองเพื่อการบริหารสหกรณ์”

วันที่ 24 พ.ย. 2559

                     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย
   นางเกษสุนีย์ สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  ร่วมเป็นวิทยากร
   บรรยายในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบทดลองเพื่อการ
   บริหารสหกรณ์" ภายใต้โครงการ  "ความรู้พื้นฐานสำหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร
   (กรรมการใหม่)"  โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
   ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนคนอ่าน 460 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]