ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 1 ธ.ค. 2559

                 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
      สหกรณ์ลำปาง นำข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
      เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
      เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
      ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ลำน้ำแม่ยาว บ้านทุ่งงาม
      ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 324 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]