เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 29 พ.ย. 2559

               เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
    สหกรณ์ลำปาง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
    จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2559  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
    ในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพ   โดยมี
    นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
    ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 376 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]