เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด

วันที่ 12 ก.ค. 2564

                วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวอมรฤทัย แก้วใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
         เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่
         31 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
         ที่กำหนดไว้ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
         สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 1,338,151.31 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 37,250.67 บาท มีสมาชิกทั้งสิ้น 213 คน
จำนวนคนอ่าน 158 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]