สตส.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 23 ก.ค. 2564

     วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง โดย นางสาวนงลักษณ์ เครือจินจ๋อย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.7 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบ
  ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานรวมไปถึงวางแผนงานให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางพจนีย์ แสนลา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานการประชุม (Video
  conference)ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 162 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]