สตส.ลำปาง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามแผนการปฏิบัติการ โครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19"

วันที่ 19 ก.ค. 2564

                วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอก
          อาคารสำนักงานฯ ตามแผนการปฏิบัติการโครงการ "ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19" ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
          การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ
          ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
จำนวนคนอ่าน 192 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง  352 กม.17 ถนนลำปาง-เชียงใหม่  ตำบลเวียงตาล  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  52190
โทรศํพท์  054-339-112  โทรสาร  054-339-112  อีเมล  
[email protected]